POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Eksploatator Sp. z o.o. w Straszynie

System monitoringu przepompowni sieciowych, oparty o łączność GPRS