POSTER / Referencje / Systemy monitoringu

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kościanie

System monitoringu przepompowni głębinowych, oparty o łączność GPRS