POSTER / Referencje / Stacje uzdatniania wody
i hydrofornie

SUW Kościan ul. Jesionowa

Opis: Modernizacja zasilania napędów technologicznych zasilanych przetwornicami częstotliwości  oraz AKPiA,  automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, przygotowanie wizualizacji w systemie SCADA i panelu HMI
Zastosowane pompy: Grundfos 3×30 kW
Wydajność: 300 m3/h