Stacja Uzdatniania Wody dla AQUANET Poznań – Kórnik ul. Staszica

Modernizacja zasilania napędów technologicznych oraz AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, przygotowanie do wizualizacji w systemie SCADA