POSTER / Referencje / Stacje uzdatniania wody
i hydrofornie

Stacja Uzdatniania Wody dla AQUANET Poznań – Dębiec

Modernizacja zasilania napędów technologicznych oraz AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, przygotowanie do wizualizacji w systemie SCADA