POSTER / Referencje / Stacje uzdatniania wody
i hydrofornie

Rozbudowa Miejskiej Stacji Uzdatniania Wody w Grodzisku Wlkp.

Modernizacja zasilania napędów technologicznych oraz AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, przygotowanie do wizualizacji w systemie SCADA