POSTER / Referencje / Stacje uzdatniania wody
i hydrofornie

Mosina Pożegowo

Kompleksowa przebudowa zbiorników retencyjnych wody czystej z rozbudową systemu SCADA, wykonanie awaryjnego zasilania energetycznego,  automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego, system monitoringu zdalnego, wykonanie oświetlenia terenu.