POSTER / Referencje / Oczyszczalnie

Remont układu automatyki biologicznej Oczyszczalni Ścieków w Ośrodku Rehabilitacyjnym dla dzieci Poznań – Kiekrz

Modernizacja zasilania i sterowania napędów technologicznych, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego.