POSTER / Referencje / Oczyszczalnie

Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w gminie Kozielice

Projekt układu zasilania i sterowania procesem technologicznym. Realizacja robót elektrycznych i AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesowych, wizualizacja w systemie SCADA.