POSTER / Referencje / Oczyszczalnie

Przebudowa i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Bełchatowie

Zamawiający: WOD-KAN Bełchatów

Projekt układu zasilania i sterowania procesem technologicznym. Realizacja robót elektrycznych i AKPiA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych, wizualizacja w systemie SCADA. Budowa rozproszonej sieci komunikacyjnej.