POSTER / Referencje / Oczyszczalnie

Oczyszczalnia Ścieków w m. Lniano

Kompleksowa przebudowa oczyszczalni ścieków – dobudowa drugiego ciagu technologicznego, wykonanie zasilania energetycznego,  automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego, system monitoringu zdalnego, wykonanie układu zasilania dwustronnego