POSTER / Referencje / Oczyszczalnie

Oczyszczalnia ścieków w Drawskim Młynie

Zleceniodawca: Gmina Drawsko
Branża: budowlana, konstrukcyjna , drogowa , technologiczna , elektryczna i AKPiA
Opis:  Kompleksowa przebudowa oczyszczalni ścieków, wykonanie zasilania energetycznego,  automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego, system monitoringu zdalnego, wykonanie układu zasilania dwustronnego