POSTER / Referencje / Oczyszczalnie

Gminna Oczyszczalnia ścieków w m. Sławsk

Budowa nowej oczyszczalni ścieków, wykonanie zasilania energetycznego,  automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego, system monitoringu zdalnego