POSTER / Referencje / Oczyszczalnie

Gminna Oczyszczalnia Ścieków w Dragaczu

Generalny Wykonawca:
Zakres prac:
Rok przekazania do eksploatacji:
Opis: Zasilanie napędów technologicznych, AKPiA i automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterowników mikroprocesorowych