POSTER / Referencje / Oczyszczalnie

Gminna Oczyszczalni Ścieków w Czempiniu

Budowa nowej oczyszczalni ścieków, wykonanie zasilania energetycznego,  dostawa agregatu prądotwórczego 630kVA, automatyzacja procesu technologicznego z zastosowaniem sterownika mikroprocesorowego, system monitoringu zdalnego, system predykcyjego sterowania procesem nitryfikacji